Met begeleiding

Individuele cursus TypeWorld Kids met begeleiding van een online docent.

aanmelden typeworld kids

Wanneer kan ik starten?

Na afronding van het bestelproces wordt de docent op de hoogte gebracht, zij zal contact zoeken via de e-mail. Zij zorgt dat je de inloggegevens ontvangt en je zoon of dochter van start kan.

 

In overleg en op basis van de eerste resultaten zal het cursusverloop bepaald worden.

De docent

De begeleiding wordt verzorgd door een gekwalificeerde docent (HBO-niveau). Zij mailt via een intern mailsysteem met je zoon of dochter. De docent is beschikbaar voor vragen, houdt de vorderingen in de gaten, stimuleert en stuurt bij waar dat nodig is. De responstijd is gemiddeld 2 uur (op alle werk- en zaterdagen tussen 7 uur ’s morgens en 7 uur ’s avonds).

 

De docent kan, indien gewenst, ook persoonlijk contact met jou als ouder onderhouden. Zo kun je bijvoorbeeld eens per week een voortgangsrapportage ontvangen op je eigen e-mailadres.

rol van docent bij typecursus
agenda zelfstandig

Cursusduur

Vanaf het moment dat de licentiecode is geactiveerd, zal de jaarlicentie in gaan. Er is dan precies 365 dagen de tijd om de cursus af te ronden.

 

Omdat je kiest voor TypeWorld Kids met begeleiding, zal het streven echter zijn om dit binnen 20 weken te doen.

 

Het aanleren van typevaardigheid kan namelijk het best in korte tijd plaatsvinden. In de praktijk blijkt dat er voor het aanleren van een goede typevaardigheid zo’n 20 – 40 uur oefening nodig is. De volgende mogelijkheden geven een beeld van de wekelijkse belasting en de cursusduur:

 

  • 20 weken, per week 1 eiland: Wekelijks 4 x 20-30 minuten oefenen
  • 15 weken, per week 1,5 eiland: Wekelijks 5 x 20-30 minuten oefenen
  • 10 weken, per week 2 eiland: Wekelijks 6 x 20-30 minuten oefenen

 

Samen met de docent wordt bepaald welke belasting jouw kind aan kan.

Dyslexie geschikt

TypeWorld Kids is zeer geschikt voor kinderen met dyslexie. In TypeWorld wordt er op de volgende manieren rekening mee gehouden:

 

  • De leerling kan zelf een lettertype kiezen dat voor hem prettig is.
  • Het scherm met de oefening kan vergroot worden weergegeven.
  • Bij verschillende oefeningen kunnen de letters uitgesproken worden.
  • De leerling typt letter voor letter en krijgt direct feedback.
  • De letters zijn afwijkend van elkaar, ook gespiegeld of gedraaid.
  • De letter die getypt wordt, is afwijkend van kleur en is onderstreept.
dorp oefening voorbeeld
niveau instellen differentieren

Niveau

Er wordt toe gewerkt naar een eindresultaat van tenminste 100 aanslagen per minuut (APM) en een nauwkeurigheid van 97%. Dit niveau kan naar boven of naar beneden worden bijgesteld wanneer de docent dit nodig acht.

 

Voor kinderen met fysieke beperkingen bestaat de mogelijkheid om in overleg de leerweg aan te passen of anders om te gaan met de voorgeschreven vingerzetting.

Certificaat

Na afronding van eiland 20 krijgt je kind een certificaat aangeboden (pdf-bestand) met het behaalde eindresultaat.
 

Een mooi bewijs van bekwaamheid. Echt een document om goed te bewaren!

certificaat TypeWorld
eindresultaat typecursus

Gemiddeld eindresultaat

Een typecursus, hoe leuk ook, is een vaardigheidstraining die veel oefening vereist. Voordeel van TypeWorld Kids met begeleiding is dat je kind een externe stimulans krijgt om het vol te houden. De docent controleert voortdurend de resultaten en of je kind de juiste letters gebruikt. Hierdoor ligt het eindresultaat aanzienlijk hoger dan bij TypeWorld Kids zonder begeleiding.

 

81% van de gestarte kinderen volbrengen de cursus met minimaal 130 APM en maximaal 0,5% fouten.

Prijs: € 118,50

TypeWorld Kids met online begeleiding.

Navigatie
Aanmelden

TypeWorld Kids is dé uitdagende online typecursus voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Kinderen leren met tien vingers blind typen en ze ontvangen een certificaat als afsluiting van de cursus.

Contact
Instruct Uitgeverij
 Denemarkenweg 13
 Bodegraven

info@typeworld.nl
(0172) 65 09 83